Zwrot niepożądanych towarów - tylko dla konsumentów w UE

W UE masz prawo do anulowania zakupu online w ciągu 14 dni roboczych.

Prawo do anulowania

Masz prawo do anulowania zamówienia w ciągu 14 dni bez podania przyczyny, ale musisz nas o tym poinformować - możesz to zrobić używając swojego konta, lub po prostu wysyłając e-mail z rezygnacją.

Okres anulowania zamówienia

Termin anulowania zamówienia wygasa po upływie 14 dni od dnia fizycznego wejścia w posiadanie przedmiotów należących do zamówienia. Termin jest dotrzymany, jeśli odeślą Państwo towar przed upływem 14 dni. Dokonamy zwrotu bez zbędnej zwłoki i nie później niż - (a) 14 dni od dnia, w którym otrzymamy od Państwa zwrot dostarczonych towarów, lub (b) (jeśli wcześniej) 14 dni od dnia, w którym dostarczą Państwo dowód, że zwrócili Państwo towary, lub (c) jeśli towary nie zostały dostarczone, 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Dokonamy zwrotu przy użyciu tych samych środków płatniczych, których użyliście Państwo w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniliście Państwo inaczej; w żadnym wypadku nie poniesiecie Państwo żadnych opłat w wyniku zwrotu. Wstrzymanie zwrotu kosztów Możemy wstrzymać zwrot kosztów do czasu otrzymania przez nas towarów z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot towarów należy odesłać lub przekazać nam towary bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Koszty zwrotu

Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Odpowiedzialność konsumenta za zaniżoną wartość towarów Jesteś odpowiedzialny tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w inny sposób niż jest to konieczne do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania towarów.

search-icon