Właścicielem sklepu Hobby-Store jest:

Firmę: Madkom Grzegorz Szczechowiak
Właściciel / Dyrektor : Grzegorz Szczechowiak
Adres: Syrokomli 3a, 81-439 Gdynia

Firma jest zarejestrowana w: CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) https://ceidg.pl

REGON: 191819227
VATIN: PL5861474009

Dane kontaktowe

Telefon: +48 58 712 60 21
Email: sklep @ hobby - store.pl
Adres internetowy: https://hobby-store.pl , https://hobby-store.co.uk 

Zastrzeżenia

Odpowiedzialność za treść

Treści na naszych stronach zostały stworzone z najwyższą starannością. Nie możemy jednak zagwarantować ich prawidłowości, kompletności i aktualności. Zgodnie z przepisami ustawowymi ponosimy ponadto odpowiedzialność za własne treści na tych stronach internetowych. W związku z tym zwracamy uwagę, że nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub zapisywanych informacji osób trzecich, ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.

Odpowiedzialność za linki

Odpowiedzialność za treść linków zewnętrznych (do stron internetowych osób trzecich) spoczywa wyłącznie na operatorach tych stron. W momencie umieszczania linków nie stwierdzono u nas żadnych naruszeń prawa. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa niezwłocznie usuniemy dany link.

Prawa autorskie

Nasze strony internetowe i ich zawartość podlegają polskiemu prawu autorskiemu. O ile nie jest to wyraźnie dozwolone przez prawo, każda forma wykorzystania, powielania lub przetwarzania utworów podlegających ochronie praw autorskich na naszych stronach internetowych wymaga uprzedniej zgody odpowiedniego właściciela praw. Pojedyncze reprodukcje utworu dozwolone są wyłącznie do użytku prywatnego. Materiały zamieszczone na tych stronach są chronione prawem autorskim, a ich nieuprawnione wykorzystanie może naruszać prawa autorskie. 

search-icon