Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.

Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: DialCom24 Sp. z o.o. mająca siedzibę pod adresem 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pond numerem KRS 0000306513, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164.

Operatorem rozliczeń dokonanych za pomocą kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Operatorem płatności zagranicznych jest Paypal.

Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego).

Zamówienia płatne przelewem na rachunek bankowy.

Realizujemy zamówienia płatne przelewem na nasz rachunek bankowy w Alior Banku.

PLN 64 2490 0005 0000 4530 9595 2785
EUR 04 2490 0005 0000 4600 3997 1047 
USD 04 2490 0005 0000 4600 2196 1348 
GPB 49 2490 0005 0000 4600 3518 2705 

SWIFT CODE: ALBPPLPWXXX

search-icon