Madkom Grzegorz Szczechowiak, ul. Syrokomli 3a, 81- 439 Gdynia jako właściciel sklepu Hobby-Store zarejestrowany jest w rejestrze BDO prowadzonym przez Ministerstwo Ochrony Środowiska pod nr: 000044697


German registration under section 9 VerpackG (Packaging Act) DE3338164978648

search-icon